سخنگوی قوه قضائیه: قبول داریم که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی طولانی شده است.

....
ما که میدونیم جناب دادستان ! 
آخرشم آقازاده ها به یه بهانه ای آزاد میشن و گند دیگه ای به مملکت میزنن.....

siNIDOD_535.jpg