هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر خداوند از آن با خبر است...

...

..

خرافی بودن آدمی تا چه اندازه؟؟

ترس از ماوراء الطبیعه انسان را از اشکالات چاپی عکس هم میترساند

..

برگرفته از سایت های خرافی...

ارواح کنار جنازه:


[تصویر:  jenn_ghost_real (1).jpg]


برگردان فارسی:

این عکس تنها چند ساعت قبل از آخرین نفس یک مرد در حال مرگ گرفته شده است. 

پس از ظاهرسازی، سه مه عجیب و رشته های نور به نظر می رسد که برخی بر این باورند ارواح آماده و در انتظار هستند.


English version:

This photo was taken just hours before a dying man's last breath.

upon development, three strange mists and light strings appeared, which some believe are spirits ready and waiting.


بقیه در ادامه مطلب...

روح پسربچه در مزرعه:


[تصویر:  jenn_ghost_real%20(2).jpg]


برگردان فارسی:

یک عکاس عروسی برای تست تجهیزات خود در مزرعه قدیمی که در آن عروسی مشتریانش برگذار شده بود، شروع به عکاسی کرد که متوجه تصویر یک کودک شد که به او خیره شده بود. 

پس از پرس و جو، صاحب مزرعه ادعا کرد که اغلب روح یک پسر جوان سرگردان را با لباس شب در مزرعه می بیند.


English version: 

A wedding photographer was testing his equipment at the old farm where his clients' wedding was to occur. that's when he caught the image of a child staring right at him.


Asking around, he farm owner claimed to often see the spirit of a young boy wandering the grounds in night clothes.ارواح روی پله ها:

[تصویر:  jenn_ghost_real%20(3).jpg]


برگردان فارسی:

عکس گرفته شده در قرن نوزدهم. 


خانواده این خانه عجیب و غریب، اغلب از فعالیت های روح مانند بر روی پله ها شکایت داشته اند. 


آنها تا به حال یک عکس از پله ها گرفته اند و به نظر می رسد آن عکس باعث تایید ترسشان شده است.


English version:

A photo taken in the 19th century.


The family of this home would often complain of strange, ghostly activity on the stairs.


They had a photograph taken, and it seemed to confirm their fears.روح عجیب:


[تصویر:  jenn_ghost_real%20(4).jpg]


برگردان فارسی:

این دو دختر فقط برای یک شب در شهر بیرون بودند ، سپس یک رهگذر را نگه داشتند تا از آنها با یکی از تلفن های همراهشان عکس بگیرد.


آنها (قابل درک است) وحشت زده شدند وقتی تصویر ضعیف یک شخص را در کنار خود در عکس دیدند.


English version:

These two girls were just out for a night on the town, when they stopped a passerby to take a photo of them with one of their cell phones.


They (understandably) freaked out when they noticed someone slipped into the picture with them.روح سرگردان روی پل در کنتاکی:

[تصویر:  jenn_ghost_real%20(5).jpg]

]


برگردان فارسی: 

داستان هایی در مورد این عکس گرفته شده در بلوط گراو، کنتاکی وجود دارد.


از جمله اینکه یک سرباز ، همسر و فرزندش را می کشد. در نتیجه روح همسر برای همیشه روی پل قدم می زند و در جستجوی پاسخ است.


English version:

There are stories regarding this photograph taken in Oak Grove, Kentucky.


They involve a soldier killing his wife and child, resulting in the spirit of the wife forever walking the bridge, looking for answers.ارواح همبازی یک کودک:


[تصویر:  jenn_ghost_real%20(6).jpg]


برگردان فارسی:

یک مرد عکسی از دختر خردسال خود در حالی که در حال بازی کردن در اتاق نشیمن بود، گرفت. نتیجه عکس بطور واضح یک موجود شبح مانند را نشان می داد در حالی که فرم خزنده ای به خود گرفته بود و هاله ای از نور و انرژی در مقابل او بود.

همچنین به نظر می رسد که دختربچه هم می تواند آن را ببیند!

آیا ممکن است که این روح مادر مرحومش باشد؟


English version:

A man took a photo of his young daughter playing in their living room, and the resulting image clearly shows a ghostly, crawling form of light energy in front of her.


It also seems as if the little girl can see it, too.

Could it be the spirit of her deceased mother?روح بیمار:


[تصویر:  jenn_ghost_real%20(7).jpg]