شهر یکپارچه در انتظار امام زمان است و حال و هوایی امام زمانی دارد .

عده قلیلی هم که شاید مخالف باشند ، آشکارا حرفی نمیزنند ، میترسند از گفتن حرفی خلاف این همه منتظر...


روز نوشت های یک مورخ اواخر سال 60 هجری قمری ... کوفه...


.

.

.

.
یادمان باشد حسین بن علی (ع) هم امام زمان دوران خود بود ...