۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهید» ثبت شده است

خنده ی خاک (قسمت دوم)

از خواب پریدم . چه خواب بدی بود . . .

ولی انگار هنوز خوابم . . . کم کم دارم میترسم . . .

هوا تاریک شده . . .

آتیش و دود ، تو دل تاریکی ، زیبایی ترسناکی درست کرده . . . 

تمام بدنم درد میکنه . . .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ZAHEED

جملات ناب 3


313-ghaem.ir


جملات تصویری آموزنده و الهام بخش45a4b0287d0b4c51846863567fe9d311.jpg


افسران -  وای بر اوبــاشی که مــیزنند(!)

واے بر اوبــاشے که میزنند(!)

واے بر بیمــارستانے که نمے پذیرد(!)

واے بر قاضــے که حکمش به درد دنیایش هم نمیخورد، آخــرت پیش کش(!)

واے بر مسئولینــے که فراموش مے کنند(!)

اما. . .

آفریـטּ بر تــو که ستاره مے شوے میاטּ ایـטּ همه /شمع هاے بدلے/. . .(!)


امربه معروف و نهے از منکر را زنده نگه داریم حتے اگر قیمتش جانماטּ باشد


راستے به رسانه ها گفته بودے


هیچ کس پشت آدم نیست(!)
مـטּ به عشق لبخــند حضــرت آقــا رفتم و ایـטּ کار را کردم.................................................................................................................................................

افسران - لحظات ملکوتی اذان مغرب: حی علی الصلاه...حی علی الفلاح

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ZAHEED