سلامتی همه اونایی که بی ادعا یه عیدیه مشتی دادن به ملت بزرگ ایران 

.

.

اول بزن صلواتو 

.

بعد بزن کف قشنگه رو

.

بعدشم بزن لایکو . . .