دختر ایرانی باید چه شکلی باشه ؟؟؟

خودتون قضاوت کنیدhijab.jpg1385648198631781_large.jpg